ARCHIWUM PROJEKTÓW

AKRONIM PROJEKTU SEEMORE
PEŁNA NAZWA PROJEKTU Sustainable and Energy Efficient Mobility Options in Tourist Regions in Europe
NUMER PROJEKTU

IEE/11/951/SI2.615948

PROGRAM Intelligent Energy Europe
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
CZAS TRWANIA PROJEKTU od 20 marca 2012 r. do 19 marca 2015 r.
STRONA INTERNETOWA seemore-project.eu
PARTNER WIODĄCY CINESI Transport Consultancy, Hiszpania
PARTNERZY PROJEKTOWI Mallorca Transports Consortium, Hiszpania
Trivector Traffic AB, Szwecja 
Association of Local Authorities Fyrbodal, Szwecja 
Austrian Mobility Research, Austria 
Central European Initiative, Włochy 
Province of Forlì-Cesena, Włochy 
Club Sustainable Development of Civil Society, Bułgaria 
Hórarios do Funchal Public Transport, Portugalia 
Stratagem Energy Ltd, Cypr 
Limassol Tourist Development and Promotion Company, Cypr 
Local Council’s Association, Malta
oraz
Urząd Gminy Choczewo i PSWE

Projekt SEEMORE ma na celu zacieśnienie współpracy między lokalnymi operatorami turystyki i transportu.
Rozwijanie, stosowanie i propagowanie wśród turystów rozwiązań zrównoważonego transportu, przyjaznych dla środowiska naturalnego i energetycznie wydajnych, ma czynić regiony turystyczne bardziej konkurencyjnymi.

SEEMORE jest prowadzony w 8 nadmorskich regionach europejskich – na Maderze (Portugalia), na Balearach (Hiszpania), na Malcie, w Limassol (Cypr), w Dobriczu (Bułgaria), w Forti-Cesena (Włochy), na Pomorzu (Polska) oraz w Bohuslän (Szwecja).

W ramach projektu partnerzy:

  • udzielają odwiedzającym dany region obszernych informacji na temat opcji zrównoważonej mobilności, takich jak: transport publiczny, jazda rowerem, chodzenie piechotą oraz korzystanie z pojazdów o napędzie elektrycznym
  • rozwijają zintegrowane produkty turystyczne łączące wypoczynek i linie transportu publicznego
  • tworzą nowe i poprawiają istniejące opcje zrównoważonej mobilności i usługi na rzecz odwiedzających (np. możliwość wypożyczenia rowerów publicznych czy korzystanie z nowych usług transportu publicznego)

Aby poprawić jakość działań regionalnych projektu, partnerzy opracowują także przegląd dobrych praktyk oraz zaleceń wynikających z przeprowadzonych badań. W całym okresie realizacji projektu SEEMORE przewiduje się zorganizowanie kilku wydarzeń publicznych służących wymianie doświadczeń między regionami turystycznymi. Ważnym aspektem projektu jest dzielenie się doświadczeniami i rezultatami z innymi, niebiorącymi w nim udziału regionami w celu promowania skutecznych rozwiązań.

KALKULATOR EMISJI CO2
W ramach projektu SEEMORE został stworzony kalkulator emisji CO2. Pozwala on na porównanie emisji tego gazu przez różne środki transportu. CO2 to jeden z gazów przyczyniający się do powstawania efektu cieplarnianego.

 

Wybierz swój pojazd, określ długość trasy w km i zobacz jaka ilość CO2 jest emitowana podczas tej podróży.

 


 

Więcej informacji o emisji CO2 w raporcie CO2.