ARCHIWUM PROJEKTÓW

AKRONIM PROJEKTU

PRESTO

PEŁNA NAZWA PROJEKTU

Promoting cycling for everyone as a daily transport mode

NUMER PROJEKTU

IEE/08/452/S12.528384

PROGRAM

Intelligent Energy Europe

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

European Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)

CZAS TRWANIA PROJEKTU

od 1.05.2009 do 31.01.2012

STRONA INTERNETOWA

www.presto-cycling.eu

PARTNER WIODĄCY

Rupprecht Consult GmbH, Niemcy

PARTNERZY PROJEKTOWI


Urząd Miasta w Zagrzebiu, Chorwacja
Urząd Miasta w Grenoble, Francja
Urząd Miasta w Bremen, Niemcy
Urząd Miasta w Wenecji, Włochy
European Cyclists' Federation (ECF), Belgia
European Twowheel Retailers' Association (ETRA), Belgia
European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions (POLISI),Belgia
Ligtermoet & Partners, Holandia 
ADFC Bremen, Niemcy
oraz Urząd Miejski w Tczewie i PSWE

Celem projektu PRESTO był rozwój prawdziwej kultury rowerowej w miastach europejskich. W tym celu miał usuwać bariery stojące na drodze rozwoju aktywnej mobilności oraz promować transport rowerowy jako szybki, ekologiczny i bardzo tani sposób poruszania się po mieście, który poprawia samopoczucie i zdrowie.

Projekt realizowany był w 5 miastach europejskich (Brema, Grenoble, Tczew, Wenecja oraz Zagrzeb). Każde z nich charakteryzowało się różną skalą natężenia codziennego ruchu rowerowego. Działania w projekcie PRESTO skupiały się na uświadomieniu mieszkańcom korzyści wynikających z poruszania się po mieście. W tym celu:

  • organizowano kampanie promocyjne adresowane do wybranych grup mieszkańców,
  • poprawiano jakość planowania infrastruktury miejskiej,
  • zachęcano do korzystania z rowerów elektrycznych.

W ramach projektu stworzono wiele różnorodnych materiałów edukacyjnych dotyczących korzystania z roweru (np. 3 przykłady dobrych praktyk w każdym z obszarów projektu) oraz prowadzono szkolenia w każdym z miast uczestniczących w projekcie.

Wszystkie materiały i szkolenia dotyczyły sposobów usuwania barier napotykanych w miastach o różnej skali ruchu rowerowego – od miast „początkujących”, charakteryzujących się bardzo niskim poziomem kultury rowerowej, poprzez miasta „rozwijające się”, do miast „wiodących”, dysponujących najwyższym poziomem kultury rowerowej.

Wróć