ARCHIWUM PROJEKTÓW

AKRONIM PROJEKTU OBIS
PEŁNA NAZWA PROJEKTU Optimising Bike Sharing in European Cities
NUMER PROJEKTU

EIE/07/682/SI2.499209

PROGRAM Intelligent Energy Europe
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA European Agency for Competitiveness and Innovation (EACI)
CZAS TRWANIA PROJEKTU od 1 września 2008r. do 31 sierpnia 2011r.
STRONA INTERNETOWA http://www.obis.pswe.org
PARTNER WIODĄCY Choice GmbH, Niemcy
PARTNERZY PROJEKTOWI
Technische Universität Wien, Austria
Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i , Czechy
CETE de Lyon, Francja
EFFIA MTI Mobilite Territoire et Intermodalité, Francja
Altran Tec, Hiszpania
Ayuntamiento de Barcelona, Sector Seguretat i Mobilitat, Hiszpania
DB Rent GmbH, Niemcy
Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Niemcy
Kungliga Tekniska Högskolan, Szwecja
CTC Charitable Trust, Wielka Brytania
Transport for London, Wielka Brytania
Car Sharing Italia srl, Włochy
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige, Włochy
oraz  PSWE

Projekt OBIS miał na celu usprawnienie i popularyzację korzystania z publicznych rowerów miejskich.

Wszędzie tam, gdzie systemy publicznych rowerów miejskich zostały pomyślnie wdrożone, znacznie przyspieszyły wzrost popularności ruchu rowerowego. Celem projektu OBIS było pokazanie, że rowery publiczne są atrakcyjnym, przyjaznym dla środowiska i użytkowników sposobem codziennego poruszania się po mieście.

W ramach projektu OBIS prowadzono analizy, projekty pilotażowe oraz opracowano strategie rozwoju systemów rowerów publicznych dla różnych krajów europejskich. W rezultacie przedstawiono 9 raportów krajowych prezentujących potencjał i główne cechy rynków lokalnych oraz warianty działań prowadzących do uruchomienia takich systemów w skali lokalnej.

Został także opracowany i opublikowany europejski podręcznik przedstawiający m.in. dobre praktyki dotyczące systemów rowerów publicznych, czynniki sukcesu oraz potencjał rozwoju tego środka transportu. Dzięki niemu zainteresowani będą mogli efektywnie wdrażać takie systemy w swoich miastach.

Dużą wartością projektu OBIS są praktyczne wskazówki, wskazywanie innowacyjnych rozwiązań i technologii służących do tworzenia systemów rowerów publicznych. Rozwiązania te były testowane, oceniane i udoskonalane w wybranych miastach Europy.

Wróć