ARCHIWUM PROJEKTÓW

AKRONIM PROJEKTU EV13
PEŁNA NAZWA PROJEKTU EuroVelo 13 – Iron Curtain Trail
NUMER PROJEKTU

SI2.677283

PROGRAM Supporting the enhancement and promotion of sustainable
transnational thematic tourism products 70/G/ENT/CIP/13/B/N03S04
INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA EUROPEAN COMMISSION, Enterprise and Industry
Directorate E : Service Industries, E1 – Tourism Policy
CZAS TRWANIA PROJEKTU od 1 kwietnia 2014r. do 30 września 2015r.
STRONA INTERNETOWA www.eurovelo.org
PARTNER WIODĄCY European Cyclists’ Federation (ECF), Belgia
PARTNERZY PROJEKTOWI
Karelia University of Applied Sciences, Finlandia
CityBike, Estonia
Latvian Tourism Development Agency, Łotwa
Vidzeme Tourist Association, Łotwa
BalticBike Travel, Litwa
ADFC Mecklenburg-Vorpommern, Niemcy
ADFC Saxony-Anhalt, Niemcy
ADFC Thünringen, Niemcy
Nadace Partnerstvi, Czechy
South Moravia Destinantion Agency, Czechy
Weinviertel Tourismus, Austria
oraz
Polska Organizacja Turystyczna (POT) i PSWE

Projekt ma na celu stworzenie kompleksowych produktów turystycznych oraz ich promocję na długodystansowej trasie rowerowej EuroVelo 13 - Trasie Żelaznej Kurtyny.

W ramach realizacji projektu, POT i PSWE przeprowadzą analizę oferty turystycznej skoncentrowanej wokół polskiego fragmentu szlaku EV13, wskażą wiodące produkty turystyczne, a następnie przeprowadzą ich promocję.