ARCHIWUM PROJEKTÓW

AKRONIM PROJEKTU

ELMOS

PEŁNA NAZWA PROJEKTU

Introducing electric mobility as intermodal transport mean in small & medium sized cities of the South Baltic area

NUMER PROJEKTU

WTPB.01.03.00-56-009/11

PROGRAM

South Baltic Programme

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Joint Technical Secretariat South Baltic Programme

CZAS TRWANIA PROJEKTU

od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2014r.

STRONA INTERNETOWA

www.elmos-project.eu

PARTNER WIODĄCY

Rostocker Straßenbahn AG

PARTNERZY PROJEKTOWI

Urząd Miasta w Rostocku, Niemcy
Urząd Miasta w Karlskronie, Szwecja
Urząd Miasta w Växjö, Szwecja
Energy Agency Southeast Sweden, Szwecja
Urząd Miejski w Malborku,
Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich,
Polska Unia Mobilności Aktywnej,
oraz PSWE

Projekt ELMOS promuje korzystanie z elektrycznej mobilności przyczyniając się w ten sposób do poprawy warunków życia. Ogólną ideą projektu jest rozwój, a także częściowe wdrożenie elektrycznej mobilności w pięciu uczestniczących gminach.

W tych miastach i gminach mobilność elektryczna zostanie włączona w istniejące już sieci komunikacyjne i uzupełni ofertę systemu transportu publicznego.

Wróć