ARCHIWUM PROJEKTÓW

PEŁNA NAZWA PROJEKTU

Wsparcie osób potrzebujących związanych z Domem Opieki pw. św. Elżbiety w Starogardzie Gdańskim oraz Domem Zakonnym Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku.

NUMER PROJEKTU

30/PS/2020

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

CZAS TRWANIA PROJEKTU

od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

STRONA INTERNETOWA

www.rops.pomorskie.eu

PARTNER WIODĄCY

PSWE

PARTNERZY PROJEKTOWI

Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku

oraz

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Starogardzie Gdańskim

PSWE zrealizowało przy ścisłej współpracy z Domem Zakonnym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Gdańsku oraz Domem Zakonnym Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Starogardzie Gdańskim zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowe, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych spowodowaną epidemią COVID-19.

Realizacja zadania w dwóch powiatach województwa pomorskiego wynikała z realizowanych od ponad 15 lat celów statutowych PSWE, polegających na budowie lokalnych partnerstw na terenie Pomorza. Zadanie publiczne zostało zrealizowane w dwóch powiatach województwa pomorskiego – w Gdańsku oraz w Starogardzie Gdańskim. 

W okresie od 1 czerwca 2020 r do 31 sierpnia 2020 r. udało się przekazać zakupione i dostarczone przez PSWE środki ochrony osobistej, środki higieny, żywność oraz artykuły chemiczne 180 osobom najbardziej potrzebującym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Osobom tym, stale pomagają zarówno Bracia Mniejsi Kapucyni jak i Siostry Elżbietanki.

Na podstawie uwzględnionych potrzeb osób potrzebujących oraz obu samych Domów Zakonnych została przygotowywana i przekazana do PSWE lista niezbędnych środków ochrony osobistej, środków higieny, żywności oraz innych niezbędnych artykułów chemicznych. PSWE dokonało zakupów i pokryło koszt ich transportu.

Wybór dostawców i usługodawców oparty był na transparentnych zasadach, przy czym preferowane były małe oraz średnie przedsiębiorstwa z polskim kapitałem (zgodnie z zasadami związanymi z patriotyzmem gospodarczym).

W ramach realizacji zadania publicznego nie wnioskowano o jakiekolwiek elementy wyposażenia, a także nie wytworzono jakichkolwiek ulotek, materiałów informacyjnych, list obecności, formularzy zgłoszeniowych czy też innych publikacji. Koszty związane z realizacją niniejszego projektu nie były związane z zakupem jakichkolwiek środków trwałych, nieruchomości, działalnością polityczną oraz nie występowało podwójne finansowanie.


 

Wróć