ARCHIWUM PROJEKTÓW

AKRONIM PROJEKTU

abc.multimodal

PEŁNA NAZWA PROJEKTU

Access by Cycling -  Integrating cycling into multimodal transport system and mobility culture

NUMER PROJEKTU

WTPB.01.03.00-56-008/10

PROGRAM

South Baltic Programme

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Joint Technical Secretariat South Baltic Programme

CZAS TRWANIA PROJEKTU

od 1 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2014r.

STRONA INTERNETOWA

www.abcmultimodal.eu

PARTNER WIODĄCY

Urząd Miasta w Rostocku, Niemcy

PARTNERZY PROJEKTOWI

ADFC Rostock, Niemcy
Urząd Miasta w Kalmarze, Szwecja
Urząd Miejski w Gdańsku,
Polska Unia Mobilności Aktywnej,
oraz PSWE

Projekt abc.multimodal miał na celu poprawić dostęp do miast przez włączanie komunikacji rowerowej w układ transportu multimodalnego i wzmacnianie kultury zrównoważonego transportu.

Wróć